Netsale rất tiếc khi phải thông báo rằng chúng tôi sẽ phải tạm dừng hoạt động từ 15/3. Cụ thể:

Chúng tôi vẫn sẽ duy trì những bài hướng dẫn bán hàng online, bán hàng Shopee, dropship,... tại netsale.asia.

Trân trọng cảm ơn!